Murat KAPLAN
Kurumsal İlişkilerden Sorumlu
GooglePlus