Kamil Çağdaş YUMAK
Yatırımlardan Reklam ve Sponsorluklardan Sorumlu
GooglePlus