KURUMSAL

DİSİPLİN KURULU ÜYELERİ

1-Remzi YAĞLAR (Başkan)

2-Seçgin YOKUŞ (Başkan Yardımcısı)

3-E.Aytuğ TOPARLAK

4-Hamdi ALBAYRAK

5-Ata ÖNUÇAK

6-Yekta TEPE