KURUMSAL

MİSYON

Sakarya Beşiktaşlılar Derneği, Beşiktaşlılık sevgisini yayarak,

kongre üyelerini, sporcularını ve Beşiktaş kulübüne gönül vermiş taraftarlarını bir çatı altında toplayıp

sosyal, kültürel ve sportif alanlarda evrensel ahlaki ve vicdani sorumluluk duyguları ile donanmış ve bu sorumluluğun bir gereği olarak,

kulübün tarihsel felsefesinin temelinde, ülkede ve dünyada gelişen olaylara hakkaniyet duygusu ile yaklaşan kişiler olabilmesi için

katkıda bulunmayı amaçlar.